Rasismen är -ismen som skorrar falskt!

Rasisten
Hur tänker hen egentligen?
Har hen en sten där 
andra har ett hjärta?
Nyhetsvinjetten gick igång
och nyhetsuppläsarens 
allvarliga blick i kameran. 
-Vi varnar för starka bilder. 
Och jag var lyckligt ovetande
om vad jag skulle få se. 
Kriget i Syrien
Sönderbombade städer
Spillror av det som en gång
var livsbejakande och vackert. 
Nu finns bara krossade 
skärvor kvar. 
Ett helvete på jorden
en verklighet så hård och kall
att den inte går att ta in och 
helt förstå vidden av 
det ohyggliga. 
Från mitt skyddade hörn
av världen. 
Jag slår av teven
känner
sorg
ilska
och 
maktlöshet. 
Jag vill hjälpa men 
humanitära insatser 
som jag skulle kunna stödja
har svårt att nå fram
till krigets Syrien. 
-Vi ska bygga en skyhög barriär
och på ena sidan ska det stå
VI
och på andra sidan
DOM
sprayat med grafitti
säger rasisten. 
-Riv den djävla muren
säger jag och alla andra
som anser 
att rasismen 
är -ismen
som skorrar falskt. 
Att skapa en förändring
stavas 
medkänsla
och 
medmänskligt
ansvar! 
För vi har faktiskt
ett medmänskligt
ansvar
att ta hand 
om 
varandra!