Insändare

För några veckor sedan var jag på utflykt till Stockholm. Det var en trevlig dag och jag 
gjorde ett spännande studiebesök på Sveriges riksdag. Vi som gick den guidade turen 
fick bland annat se Plenisalen, Sammanbindningsbanan med det vackra glasvalvet och
alla landskapsvapnen från 1904 och rummet: Den goda gärningen där personer som 
gjort mycket för andra hyllas för sin medmänskliga gärning. En person som hyllas för sin
heroiska gärning är Raoul Wallenberg som har hedrats med en installation i den goda 
gärningens rum. Innan vi skulle gå den guidade turen i riksdagshuset fick hela gruppen göra en 
säkerhetskontroll och en av säkerhetsvakterna sa att säkerheten här är lika hög som på
flygplatser. Så hög är säkerheten för att få besöka riksdagen, men vem skyddar demokratin
och säkerställer att riksdagsledamoterna står upp för okränkbara värden som att respektera
varandras olikheter och där ett mångkulturellt samhälle där alla är lika mycket värda 
oavsett kön, religion, etnicitet och sexuell läggning är en självklarhet. Det är vi väljare som utgör
den säkerhetskontrollen och som kan säkerställa att vi skyddar demokratin, det viktigaste och mest
värdefulla som vi har genom att rösta klokt och med hjärtat på valdagen. Det är bara 
så vi kan skydda demokratin, och det är bara så vi väljare kan förhindra att Sveriges tredje
största parti, med rasistiska, homofoba och kvinnoföraktande åsikter tilldelas viktiga poster i riksdag
och regering efter valet. När jag besökte riksdagen och såg glasvalvet i Sammanbindningsbanan
var det som att se på demokratins vackra men sköra hjärta. Vi kan skydda demokratin och rösta på
ett sätt som står upp för alla människors lika värde. Din röst är värdefull och det är min också.
Vi behöver använda våra röster klokt för att skydda demokratin. Jag tycker också att 
det är viktigt att rösta klokt för att det rasistiska enfrågepartiet Sverigedemokraterna inte ska
få mer att säga till om i politiken än de har idag.